Zmluvné Podmienky

Zmluvné Podmienky – Synergy Casino

Vieme, že nikoho nebaví čítať príliž dlhé texty a je veľmi lákavé preskočiť zmluvné podmienky našej stránky, ale je dôležité si ich prečítať a pochopiť, čo od nás môžete očakávať a čo od Vás my – tím Synergy Casino očakávame tiež, keď využívate naše služby.

zmluvné podmienky

I. Všeobecná Politika a Informácie

 • Synergy Casino je nezávislý adresár a informačná služba o hazardných hrách, ktorá poskytuje správy a zábavu pre nadšencov online hazardných hier. Na tejto webovej stránke ani na žiadnych webových stránkach tretích strán, na ktoré odkazujeme, neodporúčame ani neschvaľujeme žiadne nezákonné alebo nezodpovedné hazardné aktivity.
 • Nezodpovedáme za žiadne chyby, nepresnosti alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť z používania našej webovej stránky alebo informácií, ktoré poskytujeme. Používatelia sú výlučne zodpovední za dodržiavanie zákonov a predpisov svojej jurisdikcie pred hraním akýchkoľvek online hier alebo uzatváraním stávok.
 • Všetok obsah na tejto webovej stránke, pokiaľ nie je uvedené inak, je chránený autorskými právami Synergy Casino a nesmie byť kopírovaný, prenášaný alebo upravovaný bez nášho súhlasu. Všetky spomenuté ochranné známky patria ich príslušným majiteľom.
 • Synergy Casino sa snaží poskytovať úplné, presné a aktuálne informácie. Ak si všimnete akékoľvek chyby alebo opomenutia, kontaktujte nás na https://synergycasinosk.net/o-nas/
 • Vyhradzujeme si právo upraviť alebo odstrániť akýkoľvek obsah na tejto webovej stránke podľa nášho vlastného uváženia, pokiaľ to neodporuje žiadnym medzinárodným zákonom alebo predpisom. Vyhradzujeme si tiež právo odhaliť vašu totožnosť alebo akékoľvek iné informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, ak to vyžaduje zákon alebo formálna sťažnosť vyplývajúca z vášho používania tejto webovej stránky.

 

II. Synergy Casino Sťažnostná Služba /SCCS/

 • Ak máte spor s prevádzkovateľom online kasína, ktorý nemôžete vyriešiť sami, môžete využiť našu sťažnostnú službu Synergy Casino /SCCS/ na hľadanie mediácie. Zaslaním sťažnosti pomocou SCCS súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:
 • SCCS je bezplatná a nestranná služba, ktorú ponúka Synergy Casino na pomoc hráčom a prevádzkovateľom kasín pri riešení ich sporov.
 • Synergy Casino nezodpovedá za výsledok žiadnych prípadov sťažností zaslaných prostredníctvom SCCS. Pôsobíme iba ako mediátori a nevynucujeme žiadne rozhodnutia alebo rozsudky.
 • Musíte byť registrovaným členom Synergy Casino, aby ste mohli využívať SCCS.
 • Poverujete tím SCCS, aby požiadal a prijal akékoľvek relevantné informácie od prevádzkovateľa kasína týkajúce sa vašej sťažnosti, ako sú vaše údaje o účte, história hrania a záznamy komunikácie. Tieto informácie nám pomôžu pochopiť problém a dosiahnuť spravodlivé riešenie.
 • Musíte dodržiavať Smernice pre sťažnosti a poskytnúť všetky potrebné informácie pre vašu sťažnosť, ako je vaše používateľské meno a e-mail v kasíne. Ak tak neurobíte, môžeme vašu sťažnosť zamietnuť alebo uzavrieť ako Vyriešenú.
 • Informácie vymieňané počas procesu sťažnosti medzi vami a Synergy Casino, a medzi prevádzkovateľom kasína a Synergy Casino, sú dôverné a nebudú zdieľané so tretími stranami.
 • Jediným povoleným komunikačným kanálom pre SCCS je e-mail. Nespracovávame sťažnosti cez Skype, Live Chat alebo iné prostriedky.
 • Obidve strany (vy a prevádzkovateľ kasína) zapojené do SCCS môžu požiadať o opätovné otvorenie uzavretej sťažnosti až dvakrát. Môžeme odmietnuť takúto žiadosť, ak nenájdeme žiadny platný dôvod na opätovné otvorenie.
 • Náš verdikt je založený na faktoch a dôkazoch predložených oboma stranami počas procesu sťažnosti. Neuprednostňujeme ani nediskriminujeme žiadnu stranu.
 • Môžeme kedykoľvek zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia a stanú sa okamžite účinné.

 

III. Pravidlá Fóra

 • Používaním tohto fóra súhlasíte, že nebudete zverejňovať žiadny materiál (príspevok, odkaz alebo obrázok), ktorý je nepravdivý, hanlivý, zneužívajúci, vulgárny, nenávistný, obťažujúci, nechutný, hrubý, sexuálne orientovaný, vyhrážajúci sa, diskriminačný, porušujúci súkromie, určený pre dospelých alebo v rozpore s akýmkoľvek medzinárodným právom. Toto sa vzťahuje na všetky odkazy vo vašom podpise, profile, záložkách, fotografiách a avatároch.
 • Zneužívajúce správanie bude mať za následok pozastavenie vášho účtu.
 • Nasledujúce činnosti sú prísne zakázané: a) Zverejňovanie rovnakého odkazu viac ako raz v rôznych vláknach alebo sekciách; b) Spamovanie, zaplavovanie, reťazové listy, pyramídové schémy a žiadosti; c) Propagácie, reklamy alebo bonusy; d) Hromadné súkromné správy alebo e-maily; e) Príspevky, ktoré sú urážlivé alebo nevhodné a môžu poškodiť podnikanie inej osoby. Obvinenia bez platných dôkazov nie sú povolené.
 • Nepripúšťame reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek stratégií hazardných hier. Takéto konanie povedie k pozastaveniu vášho účtu.
 • Nesmiete zverejňovať skutočné mená, e-mailové adresy alebo iné osobné údaje, ktoré sú dôverné alebo patria do databázy niekoho iného.
 • Nesmiete zverejňovať žiadny autorsky chránený materiál, pokiaľ ho nevlastníte alebo nemáte povolenie od majiteľa.
 • Všetky príspevky na tomto fóre sú majetkom Synergy Casino a nesmú byť kopírované alebo vkladané na iné fóra bez nášho súhlasu. Kopírovanie príspevkov z iných fór je tiež zakázané, pokiaľ nemáte povolenie na to.
 • Nesledujeme ani neodporúčame obsah príspevkov na tomto fóre. Nezodpovedáme za presnosť, úplnosť alebo užitočnosť akýchkoľvek informácií zverejnených. Príspevky odrážajú názory iba autorov. Ak sa vám zdá akýkoľvek príspevok urážlivý, môžete ho nahlásiť administrátorovi alebo moderátorovi tohto fóra. Ste výlučne zodpovední za obsah svojich príspevkov.
 • Ak vidíte príspevok alebo vlákno, ktoré porušuje niektoré z našich pravidiel fóra, prosím nahláste ho pomocou tlačidla nahlásenia pod každým príspevkom. Dostaneme e-mail a upozornenie a prijmeme primerané opatrenia.
 • Používanie súkromných správ na zneužívanie iných členov alebo porušovanie akýchkoľvek našich pravidiel je zakázané a váš účet bude pozastavený.
 • Nezverejňujte rovnakú správu viac ako raz v rôznych vláknach alebo sekciách.
 • Synergy Casino môže odhaliť vašu totožnosť alebo akékoľvek iné informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, ak to vyžaduje zákon alebo formálna sťažnosť vyplývajúca z vášho používania tohto fóra.
 • Synergy Casino neodporúča ani neschvaľuje žiadne nezákonné alebo nezodpovedné hazardné aktivity. Musíte sa uistiť, že spĺňate všetky vekové a iné regulačné požiadavky pred vstupom na online hernú stránku. Online hazard je nezákonný v mnohých jurisdikciách a používatelia by si mali poradiť s právnym zástupcom o právnom postavení online hazardu a hier vo svojej jurisdikcii. Informácie na tejto stránke sú určené iba na informačné a zábavné účely. Synergy Casino je nezávislá informačná služba, ktorá nie je spojená s žiadnou online hernou spoločnosťou. Odkazy na webové stránky tretích strán na Synergy Casino sú poskytované iba pre vaše pohodlie. Ak použijete tieto odkazy, opustíte túto webovú stránku.
 • Mali by ste používať zložité a jedinečné heslo pre váš účet, aby ste zabránili zneužitiu účtu.
 • Mali by ste nám poskytnúť presné a čestné informácie. Neregistrujte si účet podvodne. Neregistrujte si viac ako jeden účet na fóre.
 • Moderátori Synergy Casino majú právo odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzavrieť akékoľvek vlákno alebo príspevok, ktorý porušuje niektoré z našich pravidiel fóra bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Členovia fóra, ktorí spáchajú podvod hráča, budú z fóra zabanovaní.
 • Môžeme vás upozorniť, ak porušíte niektoré z našich pravidiel. Toto upozornenie bude vydávané, ak je vaše porušenie menšie a jednorazové. Veríme, že každý si zaslúži druhú šancu, ale ďalšia nebude!